چهارشنبه, 03 خرداد 1396

آخرین عناوین مقاله

در ابتدا لازم می دانم خدمت خوانندگان محترم عرض نمایم که این نوشتار، چکیده و تلخیص پژوهش حقیر در رابطه با صلح امام حسن (ع)می باشدکه اصل پژوهش به دلیل مطوّل بودن، قابل ارائه در رسانه ها نبوده، پس بنابراین  بصورت اجمال و بسیار مختصر و با قلمی روان و ساده تنظیم شده است تا تقدیم به شما عزیزان نمایم؛ باشد که خداوند توفیق نشر اصل پژوهش را عطا فرماید.

مقدمه : در عصر حاضر، هیچ حوزه یا منطقه ای بدون توجه به نقش مثبت رسانه ها که واسط و حامل پیام های ارتباطی
هستند، نمی تواند به توسعه و بهبود امور زندگی مردم بپردازد . در کشور ما، رسانه ها بیشتر به قیل و قال و بلوای رسانه ای، خارج از معیارهای چشم انداز توسعه عمل می کنند.
نقشی که همچون لبه قیچی، به جای آن که مفید باشد، مضر نمایان شده است . این مقاله سعی دارد که به اختصار به نقش های چندگانه رسانه ها در توسعه کشور بپردازد و ضمن طرح
چارچوب مفهومی مورد نظر چشم اند از توسعه کشور، زمینه را برای همکاری بیشتر رسانه با دولت، مطرح نماید.

 

لینکستان